เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.วิชาชีพ)

CPF (Thailand) Public Co., Ltd.
14 May 2024
2rbH274905.png

Job Description

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ฝึกอบรม โครงการด้านความปลอดภัย เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • วิเคราะห์งานเพื่อชีบ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
  • สอบสวน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงาน และจัดทำรายงานต่างๆ พร้อมหาวิธีป้องกันการเกิดซ้ำ

คุณสมบัติ

  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 0-2 ปี
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
  • มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงงานชำแหละตัดแต่งและแปรรูปสุกรขุน-พันธุ์ อ.เบญจรักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ปฎิบัติงาน : ศูนย์ตัดแต่ง และ กระจายสินค้าสุกร บางปลากด จ.สมุทรปราการ