Nhân viên QC Feed Hải Dương

C.P. Vietnam Corporation
27 Mar 2024

Job Purpose

- Kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi
- Áp dụng thực hiện theo hệ thống ISO, HACCP, TPM.
- Kiểm soát, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Job Description (Accountability)

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu.
• Kiểm tra chất lượng cảm quan nguyên liệu
• Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng nguyên liệu
• Kiểm tra nhiệt độ, côn trùng trong nguyên liệu.
• Kiểm tra kích cỡ nguyên liệu theo tiêu chuẩn
• Kiểm tra tạp chất trong nguyên liệu.
• Theo dõi kế hoạch gửi mẫu phân tích nguyên liệu.
• Chuẩn bị mẫu gửi phân tích đúng qui định
• Kiểm tra sự đồng đều chất lượng nguyên liệu khi nhập.
• Kiểm tra tình trạng vệ sinh khu vực nhập và chứa nguyên liệu.
• Kiểm tra chất lượng nguyên liệu lần 1 và lần 2 theo tiêu chuẩn phòng quản lý chất lượng.
• Giám sát vấn đề sử dụng nguyên liệu theo FIFO.
• Kiểm tra chất lượng nguyên liệu trong quá trình bảo quản (1lần/tuần)
• Kiểm tra chất lượng nguyên liệu trước khi vào sản xuất.
• Thực hiện nghiệm thu phun trùng nguyên liệu.

Quản lý hệ thống ISO, HACCP
• Theo dõi và gửi mẫu phân tích các chỉ tiêu theo kế hoạch
• Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị theo đúng qui định HACCP.
• Hiệu chuẩn các thiết bị đo theo qui định ISO

Các công việc khác
• Thực hiện TPM nhà lấy mẫu (AM)
• Thực hiện 5S
• Cải tạo cảnh quan khu vực làm việc xanh- sạch -đẹp.
• Tham gia các dự án chung với các phòng ban.
• Tham gia các hoạt động CSR, ESR của công ty và bộ phận
• Hoàn thành yêu cầu công việc từ cấp lãnh đạo
• Tham gia các khóa đào tạo của công ty: SD1, ATVSLĐ, PCCC…

Competencies

Education

Bachelor Degrees
Master Degrees

Experience

Có hoặc không có kinh nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Knowledge

• Kiến thức về hóa vô cơ, hữu cơ, vi sinh vật, qui trình công nghệ chế biến thực
phẩm, phụ gia trong ngành thực phẩm, bảo quản ngũ cốc sau thu hoạch
• Có kiến thức cơ bản vế quản lý chất lượng, phân tích hóa học và vi sinh vật..
• Có kiến thức về nghiên cứu phát triển sản phẩm mới R&D

Skills

• Trung thực, có đạo đức, tinh thần tự học hỏi cao, siêng năng.
• Kỹ năng quản lý thời gian, lập kế hoạch, tự làm việc và làm việc nhóm.
• Kỹ năng giao tiếp, tin học và ngoại ngữ mức cơ bản.

Key Performance Indicator


• Duy trì, đảm bảo thực hiện hệ thống ISO, HACCP, TPM: Hoàn thành các bước AM theo kế hoạch của nhà máy100%
- Feed Safety:
+ 100% nguyên liệu nhập vào nhà máy đạt chất lượng chỉ tiêu an toàn.
- Efficiency:
+ Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu lần 1 đảm bảo đúng theo thời gian qui định của phòng QC
+ Customer complaint: ≤ 1 complaint hoặc Tùy từng nhà máy
+ Số lần cải tiến trong quy trình: ≥ 2/năm
- Exactly:
+ 100% lấy mẫu và pass xe chính xác
+ 100% các thiết bị đo lường /trả kết quả chính xác
- Development:
+ Sharing/Training: ≥ 2 lần hoặc Tùy từng nhà máy
+ Level: Kiến thức tối thiểu level 1
+ Giải quyết vấn đề: ít nhất 4 lần/năm
- Transparency:
+ Quy trình minh bạch (Auto thay thế Manual): đưa Nir online vào sử dụng kiểm tra mẫu nguyên liệu
- Environment:
+ Môi trường làm việc (SHE): đạt 100% hoặc Tùy từng nhà máy
+ Hoạt động bền vững CSR/ESR: ≥ 10 hoạt động hoặc Tùy từng nhà máy
- Customer:
+ Hài lòng khách hàng: kết hợp phòng thu mua, góp ý để khắc phục tình trạng hàng không đạt chất lượng
- High Quality:
+ Dự án nâng cao chất lượng: ≥ 1 dự án hoặc tùy mục tiêu từng nhà máy