RESEARCH & DEVELOPMENT STAFF

C.P. Vietnam Corporation
18 May 2024

Job Purpose

- Báo cáo mục tiêu và thiết kế các dự án thử nghiệm các sản phẩm/dịch vụ của nhà máy. Cải tiến các sản phẩm hiện có của nhà máy phù hợp với nhu cầu thị trường.

Job Description (Accountability)

- Nghiên cứu và phát triển, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình sản xuất sản phẩm.
- Nghiên cứu phát triển bao bì sản phẩm theo yêu cầu của cấp trên và thị hiếu của người tiêu dùng.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tạo ra những sản phẩm mới có thiết kế công dụng, chất liệu nổi trội hơn các sản phẩm hiện có trên thị trường.
 

Competencies

Education

Bachelor Degrees trong Agronomy hoặc Agricultural and Agro-Industry Engineering

Experience

- Trung thực, Siêng năng, ham học hỏi, Cầu tiến.
- Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng.
- Chăm sóc khách hàng.
- Chịu đi thị trường theo phân công của lãnh đạo.

Knowledge

- Kiến thức về tin học văn phòng.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Kiến thức cơ bản về phân bón hữu cơ.

Skills

- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh.
- Kỹ năng học hỏi tiếp thu nhanh.

Key Performance Indicator

- Hoàn thành tốt báo cáo theo yêu cầu lãnh đạo.
- Hoàn thành sắp xếp giấy tờ gọn gàn dễ nhìn dễ kiếm.
- 5S -SHE (an toàn, sạch đẹp)