โครงการฝึกงานและสหกิจศึกษากับ ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ สนับสนุนเรื่องการฝึกงานและการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต/นักศึกษา ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ

สำหรับนิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริง เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าทำงานจริง โดยบริษัทยินดีรับนักศึกษาในรูปแบบ การฝึกงาน (Internship Program) และการฝึกสหกิจศึกษา (Co-Operative Education)

 • ด้านที่เปิดรับในโครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา

  • วิศวกร (Engineer)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • บัญชี (Account)
  • การเงิน (Finance)
  • ประมง (Fishery) 
  • ประกันคุณภาพ (QA) 
  • ทรัพยากรบุคคล (HR)
  • ห้องปฏิบัติการ (LAB Micro)
  • ด้านการขายผลิตภัณฑ์ (Sales) 

คุณคิดว่าคำว่า #Intern แปลว่าอะไร... ขอชวนมาดู #theNonInternJournal #บันทึกฝึกงานฉบับไม่ฝึกงาน

ที่ซีพีเอฟ เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริง คิดจริง ทำงานจริง เจ็บจริง ฝึกงานที่นี่... ไม่เหมือนฝึกงานทั่ว ๆ ไป เราเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานของเราทุกคนให้มีความพร้อมในการออกจากรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่โลกสำหรับการทำงาน เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอยากเต็มที่ และให้เรียนรู้จากการลงมือทำจริง

หากคุณกำลังมองหาที่ฝึกงานสักที่ ที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้มาฝึกงาน อยากเอาความรู้ที่มีมาปรับใช้งานได้จริง... บอกเลยว่าที่นี่มีครบแน่นอน

 

เครดิตคลิปผลงานจากนักศึกษาฝึกงานปี 2564

Nattarinee srithong (หัวหน้าทีม), JeRn Supaporn, Panusron Phansod

 • ซีพีเอฟขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ "ครัวของโลก" กับเรา

  ในปี 2563-2564 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน สหกิจศึกษา กับซีพีเอฟเป็นจำนวนมากจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ และความทรงจำดีๆ ที่น้อง ๆ ได้สร้างร่วมกันกับพี่ ๆ ชาวซีพีเอฟ จะเป็นประโยชน์และสามรถช่วยส่งเสริมให้น้องๆ เติบโตเป็นบัณฑิตไทยที่มีคุณภาพต่อไปได้

  พี่ ๆ ขอให้น้อง ๆ โชคดี และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันอีก ในฐานะ "ครอบครัวซีพีเอฟ" เหมือนกัน

ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์จริง

ผสานการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรซีพีเอฟ

เตรียมพร้อมก่อนเข้า สู่การทำงานจริง

หากต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา