พนักงานวางแผนการผลิต

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 2567
2rbH274905.png

รายละเอียดหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  • ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด
  • วิเคราะห์แผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับยอดขาย
  •  ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และ ประจำปี
  • วิเคราะห์ปัญหา และ พัฒนาระบบงานส่วนงานวางแผนการผลิต

คุณสมบัติ :

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ประจำโรงงานที่ต่างจังหวัดได้
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์ 1-3 ปี 
  • มีความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น และสามารถเข้ากับผู้อื่นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

Requisition ID: 8890