วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 2567
2rbH274905.png

รายละเอียดหน้าที่

 • วางแผน บริหาร ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา เชิงป้องกันให้กับเครื่องจักรในสายการผลิต สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมแก้ไขปัญหาและควบคุมการซ่อมบำรุงกรณีเครื่องจักรเกิดปัญหา
 • หาแนวทางป้องกันปัญหาการหยุดชงัก (Break down) ของเครื่องจักร
 • ปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับระบบมาตรฐานในการปฎิบัติงานด้านวิศวกรรม เช่น การรับตรวจตามระบบข้อกำหนด ระบบมาตรฐานแรงงาน ระบบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • พัฒนาและปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายงานด้านวิศวกรรม

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือ เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ /มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี ในด้านการควบคุมเครื่องจักร
 • หากมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโรงงานอาหาร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office , PLC ,Auto CAD , Solid Work
 • มีภาวะผู้นำ กระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

Requisition ID: 9992