เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
13 พ.ค. 2567
a78671637d6fa34e5e5f128659e7a26f.png

บรรยายลักษณะงาน (หน้าที่รับผิดชอบ)

  • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารข้อมูลด้านบัญชีและบันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี  การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการบันทึกบัญชี ด้านการตรวจสอบ 
  • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางการบัญชี
  • มีความกระตือรือร้น และสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้ง Word, Excel และ โปรแกรมบัญชี, โปรแกรม SAP

 All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

Requisition ID: 6008